Před odjezdem


 

Na co nezapomenout

Před odjezdem odevzdejte zdravotnici

  • očkovací průkaz - stačí fotokopie dokladu
  • průkaz pojištěnce - stačí fotokopie dokladu
  • prohlášení zákonných zástupců dítěte podepsané v den odjezdu ( = nástupní list )
  • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

 

Tyto doklady vložte prosím do obálky se jménem dítěte. Budete-li dětem dávat kapesné (doporučujeme asi 500,- Kč) a nechcete-li, aby je mělo u sebe, můžete je taktéž vložit do obálky a připsat na ní výši kapesného.

 

Užívá-li Vaše dítě nějaké léky, napište na krabičku jméno dítěte a způsob užívání (prohlášení zákonných zástupců) a předáte je zdravotnici u odjezdu společně s doklady.

 

Pokud se stane, že na některou z výše uvedených věcí zapomenete, můžete ji na tábor dodatečně poslat.

 

K seznamu věcí: je nutné, aby každé dítě mělo na táboře s sebou pláštěnku a holínky, dále prošlápnuté boty, neboť je nepříjemné, když se z nových neprošlápnutých bot udělají puchýře. Další důležitou věcí je batoh. Máme naplánované výlety, kdy budeme spát mimo tábor a děti si s sebou tedy ponesou spací pytel, náhradní oblečení a jídlo. Zvolte tedy prosím takovou velikost batohu, do kterého bude možné vše sbalit. Dále nezapomeňte na ešus, lžíci, hrnek a láhev na vodu.

 

Návštěvy dětí na táboře příliš nedoporučujeme. Navíc se může stát, že nás v táboře ani nezastihnete, neboť budeme velmi často mimo tábořiště. Ale to záleží samozřejmě jen na Vás.