Závazná přihláška 


Chceteli přihlásit více dětí, postup opakujte.

Po odeslání obdržíte emailem potvrzení přihlášky a podrobné informace a variabilní symbol pro platbu.

Příhláška se stává závaznou po zaplacení.

Osobní údaje účastníka

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

Osobní údaje rodičů

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

(uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu, např. omezení v běhu, zdravotní komplikace apod.)* tento údaj je povinný

* tento údaj je povinný

Přihlašuji své dítě závazně na tábor VTTS Klondike a souhlasím s cílem a programem tábora. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného „Nástupního listu“ a „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ nebude účastník do tábora přijat. Souhlasím s tím, že v průběhu tábora bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci průběhu tábora a vytvořené fotografie zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností a posláním sdružení.