Fotogalerie


Pohled do minulosti

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

jak to na táboře vypadá


Udělejte si představu o rytmu a chodu tábora

Veškerá činnost na táboře se odvíjí od celotáborové hry, která je ústředním mottem všech činností, které se na táboře konají. Děti se formou her učí základním tábornickým dovednostem  jako je topografie, uzlování, šifry, zdravověda, rozdělávání ohně, vaření v přírodě apod. Zkrátka všemu, co souvisí s životem v přírodě. Neopomenutelnou stránkou je také týmová spolupráce a soužití s kolektivem. Náročnost her, ať už po fyzické, duševní nebo intelektuální stránce je uzpůsobena s ohledem na možnosti a věk dětí.

Zpravidla jednou v průběhu tábora se uskuteční  dvoudenní hra spojená s přespáním mimo táborovou základnu. Tato „akce“ je dětmi zpravidla velmi kladně přijímána, protože kdy jindy si mohou vyzkoušet přespat jen tak „pod širákem“.

Mimo již zmíněných tábornických dovedností, je nutno zmínit i několik dalších – jistě praktických, jako škrábání brambor nebo mytí nádobí vždy, když má ten který oddíl zrovna službu. A samozřejmě nelze zapomenout ani na noční hlídky.

Děti jsou hned po příjezdu rozděleny do oddílů. Každý oddíl vede oddílový vedoucí a instruktor (praktikant). Vedoucí a praktikanti jsou proškoleni pro práci s dětmi (bezpečnostní předpisy, psychologie, právní minimum, zdravověda apod.)  a většina z vedoucích má i kurs zdravotníka Českého červeného kříže.

Většina vedoucích má s tábory dlouholeté zkušenosti a na tábory jezdí v době svých dovolených. Důvodem takto stráveného volna je radost z této práce a odreagování od celoročních pracovních poviností. A je proto samozřejmostí, že v naší organizaci táboroví pracovníci nepobírají žádnou finanční nebo jinou odměnu. I když jako odměnu za svou činnost může být považováno i to, že se většina dětí objeví na táboře i v následujícím roce. Některé z nich, poté co odrostou, pokračují s námi coby praktikanti a posléze i jako vedoucí.


Na táboře jsou dále přítomni programový vedoucí tzv.sporťák, hospodář, kuchař, hlavní vedoucí a zdravotnice, která pečuje o zdraví a dohlíží na dodržování hygieny všech zúčastněných.

Poté, co jsou děti rozděleny do oddílů a seznámeny s chodem tábora, se ubytují - každý stan má dva obyvatele. Večer u táborového ohně jsou dále obeznámeny s celotáborovou hrou.

Po ranním probuzení následuje ranní protažení, poté ranní hygiena a snídaně. Po snídani, na ranním nástupu, se děti dozví, jaký program je ten den čeká. Poté dostanou svačinu a odcházejí plnit své „poslání“. Po obědě je hodina a půl určena k polednímu klidu, po jehož skončení děti opět dostanou svačinu a vyráží do terénu.

Po večeři následuje večerní program, který je většinou volnější, tak aby se děti zklidnily a měly čas na osobní hygienu a přípravu na večerku.


 

Cena tábora


V případě, že byste měli zájem poslat dítě na tábor pouze na týden, tak vám dáme adekvátní slevu.

 • 4.400,- Na 14 dní
  bez DOPRAVy
   • -
   • Ubytování ve stanech s podsadou
   • Pronájem táborové základny
   • Zajištění chodu tábora
   • Stravování 5x denně
   • Úrazové pojištění
 • OBJEDNAT

základní informace


Místo konání

Drahňovice u Českého Šternberka

Termín

Letošní tábor byl zrušen

Kapacita

40 dětí

 

Adresa tábora

LT VTTS Klondike

Drahňovice 257 26

pošta Divišov, okr. Benešov

Bankovní spojení

číslo účtu: 245919349

kód banky: 0800

var. symbol: - obdržíte emailem

Informační schůzka

Před odjezdem pořádáme

informativní schůzku

pro rodiče

Termín: bude upřesněn

Kontakty


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Jan
Rezek

Hlavní vedoucí

Radek
Klesnar

   

Jaroslava
Mesteková

   

Josef
Matějíček

   

Děkujeme společnosti SAARGUMMI za její finanční podporu.

Vytvořte si  web zdarma